• O nama

 • Naš moto: "Mi smo odgovorni, puni poštovanja i uvijek dajemo sve od sebe.“

   

  Naša vizija:  “Moralan odgoj, jačanje identiteta, i cjeloživotno učenje”

   

  Naša misija: “Kreativno inspirisati učenike da sami otkrivaju potencijal u sebi.”

   

   

  SPECIFIČNOSTI ŠKOLE:

  Nastava se realizira prema Nastavnom planu i programu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
  Cjelodnevni koncept nastave koji se realizira od 900 do 1545 sati, a boravak učenika u školi moguć je od 0700 do 1700 sati
  Učenici od I razreda izučavaju engleski jezik, informatiku, arapski jezik od II razreda i njemački jezik od V razreda
  Učenici nose obaveznu školsku uniformu
  Zdrava ishrana učenika (doručak, ručak, užina) – hrana se priprema u školskoj kuhinji
  Preventivna zdravstvena zaštita – stalno zaposlena medicinska sestra i posjeta pedijatra dva puta sedmično
  Školski prijevoz učenika - u vlastitim školskim autobusima
  Školski ormarići – gdje učenici mogu odložiti svoje knjige, sveske i ostali pribor
  Sigurno i mirno lokacijsko okruženje
  Osnovna škola El-Manar“ osnovana je 18.04.2002. godine kao privatna osnovna škola Rješenjem Ministarstva, obrazovanja, nauke i informisanja broj: UP- 11-01-38-1625/2002

  Osnivač škole je Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Amel i Nur”.

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "El-Manar"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111