• O nama

 • Naš moto: "Mi smo odgovorni, puni poštovanja i uvijek dajemo sve od sebe.“

   

  Naša vizija:  “Moralan odgoj, jačanje identiteta i cjeloživotno učenje”

   

  Naša misija: “Kreativno inspirisati učenike da sami otkrivaju potencijal u sebi.”

   

   

  SPECIFIČNOSTI ŠKOLE:

  Nastava se realizira prema Nastavnom planu i programu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
  Cjelodnevni koncept nastave koji se realizira od 08:00h do 15:00h sati, a boravak učenika u školi moguć je od 06:30h do 17:00h.
  Učenici od I razreda izučavaju engleski jezik i informatiku, arapski jezik od III razreda i njemački jezik od V razreda.
  Učenici nose obaveznu školsku uniformu
  Zdrava ishrana učenika (doručak, ručak, užina) – hrana se priprema u školskoj kuhinji, a sve namirnice su domaći proizvod.
  Preventivna zdravstvena zaštita – stalno zaposlena medicinska sestra i posjeta pedijatra dva puta sedmično
  Školski prijevoz učenika - u vlastitim školskim autobusima
  Školski ormarići – gdje učenici mogu odložiti svoje knjige, sveske i ostali pribor
  Sigurno i mirno lokacijsko okruženje
  Osnovna škola "Mehmed Handžić" je  do 2017-2018. školske godine nosila naziv Osnovna škola "El-Manar", a osnovana  18.04.2002. godine kao privatna osnovna škola Rješenjem Ministarstva, obrazovanja, nauke i informisanja broj: UP- 11-01-38-1625/2002

  Osnivač škole je Senabil d.o.o. koji je ujedno i osnivač Ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje "Amel i Nur".

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "El-Manar"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111