• KOORDINATORI:

  Osnovna škola “Mehmed Handžić” funkcioniše na principu network sistema gdje za svaku aktivnost postoji koordinator koji je zadužen za optimalno funkcionisanje istih. Za sve specifične informacije molimo Vas da kontaktirate kordinatora direktno putem e-maila, telefona ili lično u prostorijama škole.


  MIRZA SELIMOVIĆ – NASTAVNIK
  email: mirza.selimovic@osmh.edu.ba
  SVAKI DAN OD 8:00 DO 8:30 i OD 15:00 DO 15:15
  1. HIFZ
  2. AKTIVI PREDMETNE NASTAVE
  3. ODMORI I RUČAK
  4. IZLETI I POSJETE RADNIM DANIMA
  5. EKSKURZIJE
  6. ZAMJENE
  7. SLIKANJE UČENIKA
  8. 4P PROGRAM PREDMETNA NASTAVA

  LEJLA ŠVRAKA – PEDAGOGemail: lejla.svraka@osmh.edu.ba
  SVAKI DAN OD 8:00 DO 16:00
  1. DISCIPLINA
  2. 4P – KORDINATOR
  3. MJESEČNE i TROMJESEČNE POHVALE
  4. SEKCIJE I TAKMIČENJA

  ARNES TUFEK – NASTAVNIKemail: arnes.tufek@osmh.edu.ba
  SVAKI DAN OD 15:00 DO 17:00
  1. SSMART
  2. 3D DESIGN PROGRAM (II-V RAZRED)
  3. KALENDAR
  4. WEB STRANICA
  5. EMIS
  6. E-DNEVNIK
  7. DRUŠTVENI MEDIJI
  8. MULTIMEDIJALNA SEKCIJA

  FATIMA ĆORALIĆ – UČITELJICAemail: fatima.coralic@osmh.edu.ba
  SVAKI DAN OD 8:30 DO 15:15
  1. 4P – RAZREDNA NASTAVA

  SELMA HADŽIĆ – UČITELJICAemail: selma.hadzic@osmh.edu.ba
  SVAKI DAN OD 8:30 DO 15:15
  1. UREĐENJE ŠKOLE I DVORIŠTA
  2. 4P PROGRAM PREDMETNA NASTAVA

  DŽEMŠID HODŽIĆ – NASTAVNIKemail: dzemsid.hodzic@osmh.edu.ba
  UTORAK, SRIJEDA i ČETVRTAK OD 8:30 DO 16:00
  1. PRIREDBE
  2. JAVNI NASTUPI

  EMIR PRLJAČA – NASTAVNIKemail: emir.prljaca@osmh.edu.ba
  PONEDJELJAK OD 8:30 DO 15:15; PETAK OD 12:30 DO 16:00
  1. SUBOTA U PRIRODI

  VELDINA DUGALIĆ DELIĆ – NASTAVNIKemail: veldina.duglic-delic@osmh.edu.ba
  SVAKI DAN OD 8:30 DO 15:15
  1. PRIPREME ZA EKSTERNU MATURU
  2. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA IX RAZRED

  ARNESA – HALILOVIĆ - NASTAVNIKemail: arnesa.halilovic@osmh.edu.ba
  SVAKI DAN OD 8:30 DO 15:15
  1. UDŽBENICI
  2. 4P PROGRAM RAZREDNA NASTAVA
  3. KINO

  SABINA ŠKRIJELJ – MEDICINSKA SESTRA
  SVAKI DAN OD 7:00 DO 15:15
  1. IZGUBLJENE STVARI
  2. MEDICINSKA NJEGA

  ASMIRA YOUSSEF – SEKRETARemail: sekretar@osmh.edu.ba
  SVAKI DAN OD 9:00 DO 17:00
  1. UGOVORI
  2. OPRAVDANJA
  3. POTVRDE
  4. UVJERENJA
  5. JELOVNIK i ISHRANA
  6. OSTALI SEKRETARSKI POSLOVI

  JASMINA STOVRAG – BLAGAJNIKemail: blagajnik@osmh.edu.ba
  SVAKI DAN OD 8:00 DO 16:00
  1. SVE VRSTE UPLATA
  2. OSIGURANJE UČENIKA
  3. OSTALI FINANSIJSKI POSLOVI

  SUAD LUKAČ – VOZAČ
  SVAKI DAN U PROSTORIJAMA ŠKOLE OD 8:20 DO 8:45 i OD 14:00 DO 15:15
  1. PRIJEVOZ UČENIKA
  2. IZNAJMLJIVANJE AUTOBUSA


 •  
 •  
 •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.