• Dobrodošli u I razred

 • Razred I-1


  Biografija 

  Moje ime je Adisa Mrkaljević, profesor sam razredne nastave. Diplomirala sam na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, odsjek Razredna nastava. Radim kao nastavnik već 16 godina. U OŠ "Mehmed Handžić“ radim od 2004.god. Ove školske godine vodim  prvi razred i predajem im četiri nastavna predmeta.

  BHS jezik i književnost

  U prvom polugodištu prvog razreda akcenat se stavlja na razvoj govora. Učenici će ovladati glasovnom analizom riječi, poboljšat će se fonematski sluh i fonematski kapacitet. Poboljšat će sposobnost artikulacije i ukupni kvaliteta govora. U drugom polugodištu učenici će usvojiti štampana slova latinice, čitat će i razumjeti pročitano u skladu sa individualnim razvojem i mogućnošću učenja.

  Matematika

  Cilj nastave matematike u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na osnovu formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanju sadržaja kao što su uspoređivanje predmeta po osobinama i uzajamnom položaju (odnosu), mjerenje veličina, mjerne jedinice, prirodni brojevi do 10, relacije među njima, te operacije sabiranja i oduzimanja.        

  Moja okolina

  Upoznavanje živog i materijalnog svijeta kroz igru i učeniku primjerene aktivnosti - istraživačkog, logičkog i praktičnog karaktera, kroz aktivnu komunikaciju i odnos prema sadržajima učenja u neposrednoj okolini. Podstiče se i razvija stvaralačka mašta i stvaralačko mišljenje. Upoznajemo učenike sa vrstama saobraćajnih sredstava (kopneni, vazdušni i vodeni saobraćaj). Osposobljavaju se za sigurnost u saobraćaju. Učimo o kulturi komunikacije s odraslima i vršnjacima u socijalnom okruženju. Razvijamo i njegujemo kulturne, higijenske i radne navike.

  Muzička kultura

  Njegovanje i kultivisanje dječijeg glasa kroz pravilno disanje, jasan izgovor riječi, intonativno tačno pjevanje. Otkrivanje  i razvijanje dječije muzikalnosti sa specifičnim sposobnostima, muzičko pamćenje, osjećaj za ritam, za visinu, trajanje i kvalitet zvuka. Kroz individualno, grupno i kolektivno muziciranje djeca  se osamostaljuju i socijaliziraju. Podstiče se, razvija i njeguje dječija kreativnost u muzici (kao i ostalim oblicima stvaralaštva: pokret, likovno i literarno uz muziku). Upoznavanjem karakterističnih narodnih pjesama razvija se  ljubav prema muzičkoj i kulturnoj baštini BiH i domovini. Kod djece se podstiče razvoj trajnih interesa i ljubav prema muzici kako bi ona postala njihova trajna potreba.

  Likovna kultura

  Na časovima likovne kulture kod učenika se  razvijaju sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, te kreativno, konkretno i apstraktno mišljenje i mašta. Radi se na orijentaciji u prostoru i predstavljanju prostornih odnosa. Učenici treba da  usvoje elementarne pojmove i savladaju osnovne vještine pri upotrebi materijala i sredstava. 

  Tjelesni i zdravstveni odgoj

  Briga o zdravlju djeteta osnovni je princip na kojem se zasnivaju sadržaji Tjelesnog i zdravstvenog odgoja u prvom razredu osnovne škole. Tom je principu sve podređeno. U ovom nastavnom predmetu dijete usvaja osnovna znanja o zdravlju, stiče navike i vještine, ali i uči kako da ih primijeni u životu. Dijete uči kako da postane fizički spremno, lično predano u dnevnoj fizičkoj aktivnosti. Zadatak nastave Tjelesne i zdravstvene kulture jeste promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija, svrsishodne i humane primjene psihomotoričkih sposobnosti, motoričkih znanja, vještina i navika.

  Informatika:

  Predmet Informatika treba omogućiti učenicima sticanje osnovne informatičke pismenosti, kao i omogućiti razvoj afiniteta za upotrebu informaciono-komunikacijskih tehnologija (ICT).

  Osnovna informatička pismenost je  dio opće pismenosti pojedinca u današnjem vremenu.
  Nastavni sadržaji iz područja ICT-a učenicima trebaju  omogućiti:
  - sticanje umijeća (vještina),
  - temeljna znanja,
  - razvijanje kreativnosti i originalnosti,
  - razvijanje sposobnosti praktičnog stvaranja za primjenu ICT-a (rješavanje problema).  Razred I-2


  Biografija:

   

  Moje ime je Zijada Pločo. Rođena sam u Sarajevu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. u Sarajevu sam završila i Pedagošku akademiju, diplomirala u roku sa ocjenom 10 na temu "Obrazovno, odgojno i estetsko u pripovjetkama za djecu i o djeci", te stekla zvanje Profesor razredne nastave.

  Volontirala sam u brojnim osnovnim školama u Sarajevu, ali i u Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", na preporuku profesorice pedagogije i psihologije Pedagoške akademije Miroslave Tepić. Sada sam učiteljica I-2 razreda u našoj školi i nadam se da će mi životno iskustvo, zajedno sa stečenim znanjem i praksom tokom školovanja, pomoći da prvačićima, željnim znanja i punim radoznalosti, pomognem da što lakše, zanimljivije i zabavnije odrastu i postanu odgovorni, dobri i sretni članovi našeg društva. Naravno uz podršku i pomoć Vas, njihovih roditelja. Neka nam to bude zajednički cilj.

  "Ljudi sa jasnim ciljevima uspijevaju samo zato što znaju kuda idu."

  Predmeti koje učimo u prvom razredu školske 2017/2018. godine su:

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

  U prvom razredu  nastavne jedinice koje se realizuju su:

  razvoj govora;
  priprema za usvajanje štampanih slova latinice;
  usvajanje grafičke strukture velikih i malih štampanih slova latinice;
  ščitavanje i čitanje (pravilnost i razumijevanje pročitanog):
  pisanje velikog slova (na početku rečenice i u imenima ljudi)

  Matematika

  Cilj nastave matematike u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na temelju formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanju sadržaja, kao što su upoređivanje predmeta po osobinama i uzajamnom položaju (odnosu), mjerenje veličina, mjerne jedinice, prirodni brojevi do 10, relacije među njima, te računske operacije  sabiranja i oduzimanja.

  Moja okolina
  U okviru predmeta moja okolina, učenici opažaju, istražuju i postavljaju pitanja o školi, porodici i okolini kao važnim mjestima svog života i razvoja, živim bićima, razvijaju kulturne, radne i higijenske navike i njeguju ih, razvijaju ekološku svijest i kulturu, osposobljavaju se za sigurnost u saobraćaju, za kulturu komunikacije sa odraslima i vršnjacima u socijalnom okruženju.

  Informatika

  Predmet Informatika treba omogućiti učenicima sticanje osnovne informatičke pismenosti, kao i omogućiti razvoj afiniteta za upotrebu informaciono-komunikacijskih tehnologija (ICT). Osnovna informatička pismenost je nezaobilazni dio opće pismenosti pojedinca u današnjem vremenu koje je uvjetovano društvenim i tehnološkim promjenama.
  Nastavni sadržaji iz područja ICT-a moraju učenicima omogućiti:
  - sticanje umijeća (vještina),
  - temeljna znanja,
  - razvijanje kreativnosti i originalnosti,
  - razvijanje sposobnosti praktičnog stvaranja za primjenu ICT-a (rješavanje problema).

  Muzička / glazbena kultura

  Cilj nastave predmeta Muzička/Glazbena kultura uopće je buđenje interesa, ljubavi i razvoj pozitivnog odnosa prema muzici, otkrivanje i razvoj senzibiliteta i muzikalnosti, te dječijih kreativnih i estetskih sposobnosti, da bi muzika vremenom postala ne samo znanje nego i potreba svake ličnosti.

  Likovna kultura

  Cilj nastave predmeta Likovna kultura jeste razvijanje sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, kreativnog, konkretnog i apstraktnog mišljenja i mašte, orijentacija u prostoru i predstavljanju prostornih odnosa. Da učenici usvoje elementarne pojmove, da savladaju osnovne vještine pri upotrebi materijala i sredstava.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj

  Briga o zdravlju djeteta osnovni je princip na kojem se zasnivaju sadržaji tjelesnog i zdravstvenog odgoja u prvom razredu osnovne škole. Tom je principu je sve podređeno. U ovom nastavnom predmetu dijete usvaja osnovna znanja o zdravlju, stiče navike i vještine, ali i uči kako da ih primijeni u životu. Dijete uči kako da postane fizički spremno, lično predano i dnevnoj fizičkoj aktivnosti. Zadatak nastave Tjelesne i zdravstvene kulture jeste promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija, svrsishodne i humane primjene psihomotoričkih sposobnosti, motoričkih znanja, vještina i navika.

 •  
 •  
 •