• Dobrodošli u I razred

 • Zovem se Sadeta Varupa-Pleho. Rođena sam 25. augusta 1982. godine u Travniku. Srednju školu “Opća gimnazija“ završila sam kao učenik generacije. Diplomirala sam na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za razrednu nastavu, a trenutno radim na završnoj master tezi na istom fakultetu. Istovremeno sam student Prirodno-matematičkog fakulteta na Odsjeku za matematiku i informatiku. Svoje prvo radno iskustvo u struci (prof. razredne nastave) stekla sam u JU OŠ “Hrasno“ Sarajevo. Trenutno sam uposlena u OŠ “El-Manar“ Sarajevo kao profesorica razredne nastave i vodim prvi razred - prvačiće. Volim nauku i stalno radim na svom usavršavanju. Godine 2006. udajem se i moje stalno mjesto prebivališta je Sarajevo. Majka sam tri djevojčice. Mišljenja sam da učitelj uvijek treba ostati “učenik“ i iz srca voljeti djecu i samo tako će kvalitetno obavljati svoj poziv i izvoditi zrele osobe iz škole u život. Učesnica sam raznih seminara i radionica na kojima sam usavršavala svoj poziv.
   
  Za sebe mogu da kažem da sam komunikativna i ambiciozna, a najviše od svega volim djecu. Voljeti ono u čemu se pronalazim je ključ mog uspjeha, a to je raditi sa djecom u nastavi, odgajati ih i podučavati da budu dobri ljudi bez imalo zla u sebi, to je moj cilj. Samo se u razredu pronalazim i nadam se da ću ostati da radim u školi doprinoseći dobro cjelokupnom društvu.

  “Čovjek mora ostati učenik i onda kada postane učitelj.“

  “Učenje nikad ne može iscrpiti razum.“
   
  Sadeta Varupa – Pleho, prof.razredne nastave

  Predmeti koje učimo u prvom razredu školske 2016/2017. godine su:


  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
  U prvom razredu uvode se nastavne jedinice za realizaciju:
  Razvoj govora;
  Priprema za usvajanje štampanih slova latinice;
  Usvajanje grafičke strukture velikih i malih štampanih slova latinice;
  Ščitavanje i čitanje (pravilnost i razumijevanje pročitanog):
  „Pisanje velikog slova na početku rečenice i tačke na kraju”
  „Pisanje velikog slova u imenima ljudi”.

  Matematika
  Cilj nastave matematike u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na temelju formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanju sadržaja kao što su upoređivanje predmeta po osobinama i uzajamnom položaju (odnosu), mjerenje veličina, mjerne jedinice, prirodni brojevi do 10, relacije među njima, te operacije sabiranja i oduzimanja.

  Moja okolina
  U okviru predmeta MOJA OKOLINA, učenici opažaju, istražuju i postavljaju pitanja o školi, porodici i okolini kao važnim mjestima njihovog života i razvoja, živim bićima, razvijanje kulturnih, radnih i higijenskih navika i njihovo njegovanje, razvijanje ekološke svijesti i kulture, osposobljavanje za sigurnost u saobraćaju, osposobljavanje za kulturu komunikacije sa odraslima i vršnjacima u socijalnom okruženju.

  Informatika
  Predmet Informatika treba omogućiti učenicima sticanje osnovne informatičke pismenosti, kao i omogućiti razvoj afiniteta za upotrebu informaciono-komunikacijskih tehnologija (ICT). Osnovna informatička pismenost je nezaobilazni dio opće pismenosti pojedinca u današnjem vremenu koje je uslovljeno društvenim i tehnološkim promjenama.
  Nastavni sadržaji iz područja ICT-a moraju učenicima omogućiti:
  - sticanje umijeća (vještina),
  - temeljna znanja,
  - razvijanje kreativnosti i originalnosti,
  - razvijanje sposobnosti praktičnog stvaranja za primjenu ICT-a (rješavanje problema).

  Muzička / glazbena kultura
  Cilj nastave predmeta Muzička/Glazbena kultura uopće je buđenje interesa, ljubavi i razvoj pozitivnog odnosa prema muzici, otkrivanje i razvoj senzibiliteta i muzikalnosti, te dječijih kreativnih i estetskih sposobnosti, da bi muzika vremenom postala ne samo znanje nego i potreba svake ličnosti.

  Likovna kultura
  Cilj nastave predmeta Likovna kultura jeste razvijanje sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, kreativnog, konkretnog i apstraktnog mišljenja i mašte, orijentacija u prostoru i predstavljanju prostornih odnosa. Da učenici usvoje elementarne pojmove, da savladaju osnovne vještine pri upotrebi materijala i sredstava.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  Briga o zdravlju djeteta osnovni je princip na kojem se zasnivaju sadržaji tjelesnog i zdravstvenog odgoja u prvom razredu osnovne škole. Tom je principu sve podređeno. U ovom nastavnom predmetu dijete usvaja osnovna znanja o zdravlju, stiče navike i vještine, ali i uči kako da ih primijeni u životu. Dijete uči kako da postane fizički spremno, lično predano i dnevnoj fizičkoj aktivnosti. Zadatak nastave Tjelesne i zdravstvene kulture jeste promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija, svrsishodne i humane primjene psihomotoričkih sposobnosti, motoričkih znanja, vještina i navika.

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "El-Manar"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111