• Dobrodošli u I razred

 •  

  I-1 razred:

   

  Zovem se Mujesira Hajdarević. Srednjoškolsko obrazovanje sam stekla u Prijepolju, a fakultetsko u Sarajevu. Profesor sam razredne nastave i ove školske godine predajem u V razredu predmete: Bosanski, hrvatski srpski jezik i književnost, Matematika, Društvo, Priroda, Tjelesni i zdravstveni odgoj i Likovna kultura.  U obrazovanju sam od 1989. godine (u BiH i Sloveniji).

       Obzirom na to da me na rad motiviraju nove spoznaje i inovativnost u struci, u svom 29-ogodišnjem radu  učesvovala sam na brojnim stručnim seminarima i  skupovima u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, kako bih što uspješnije usavršavala svoj lični pristup nastavi i kreirala vlastiti stil podučavanja. Moje nastavne pripreme objavljene su u stručnim časopisima. Prvi sam predsjednik Udruženja „Vijeće roditelja srednjih škola Kantona Sarajevo“, te sam organizirala okrugle stolove i kao predavač nastojala da tu vezu nastavnik- roditelj ojačam i približim. Članstvo u raznim stručnim komisijama (takmičenja, kulturno-umjetničko stvaralaštvo, izrada NPP, rad školskih odbora) koristim za poboljšanje svakog segmenta profesionalnog i životnog iskustva. Stručne radove nastojim obogatiti primjerima iz škola u inozemstvu, primjerima drugih i drugačijih. U tu svrhu i sa tim ciljem posjetila sam i škole u Sloveniji, Italiji i New Yorku.

       Cjeloživotno učenje u obrazovanju je obaveza, a krajnji cilj je uspjeh učenika-djeteta u svim segmentima. Njihov uspjeh se prvenstveno temelji na samopouzdanju, osjećaju vlastite vrijednosti. Zbog njih i za njih je i moj angažman na edukacijama ROK Instituta iz Slovenije, te uspostavljanju suradnje članova Instituta i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. U maju 2016.godine  započeli smo sa edukacijom direktora i stručnih saradnika osnovnih škola, gdje su stručnjaci Instituta iz Ljubljane u cijelosti predstavili PROGRAM „Razvijanje samopouzdanja u školskoj sredini“. Jedan od ciljeva je da ovaj program uvedem u naše škole.

        U slobodno vrijeme volim da putujem, šetam, pjevam i veselim se  u društvu iskrenih ljudi.

       Ono što želim podijeliti sa vama dragi moji koji čitate ove retke: volim da među učenicima izgradim iskreno prijateljstvo, volim da se oni druže i da pomažu jedni drugima. Čas kada me imitiraju je pun smijeha, smijeha do suza. Prije nekoliko godina sam doživjela ono što nikad nisam vidjela ni na filmu, a kamoli u stvarnosti. Bješe to posljednja generacija osmogodišnjeg školovanja. Bili su izvrsni učenici, pametnice, prijatelji, kreativci, ljubitelji putovanja i lijepih druženja. Putovali su sa svojom učiteljicom, družili se, veselili, pravili zamke. Odoše od mene, ali ostadoše blisko vezeni za svoju učiteljicu. Nastavili smo mi posjete, druženja, odlaske na kolače... Na završetku osmog razreda željeli su da svoju ekskurziju provedu u društvu svoje učiteljice. Napisali su svoje riječi, riječi koje plačući pročitah. Potpisali su peticiju da idem s njima na ekskurziju.

       Zasadismo i prve ruže u dvorištu naše škole. Cvjetaju, rastu i mirišu poput njih, mojih učenika.

       Još jedna priča, priča koja obilježi generaciju prošlogodišnjeg 9. razreda. Prvi put „Mini ekskurzija“ u 5. razredu. Na konkursu za najbolji plan prijavili su se učenici tog razreda. Izabrasmo pobjednički plan i ujedno vođu ekskurzije. Sunčana subota, topla dječija graja i nestrpljenje koje prati svaki njihov događaj. Ostade da se pamti, zabilježeno u nama, u našim sjećanjima, dušama... Oni su otišli prošle godine, ali sigurna sam da će se vraćati, ovdje, svojim temeljima znanja, kod svoje učiteljice.


  Snježne su pahulje najkrhkije djelo prirode, poput djece. Zato je moja ruka uvijek tu, da ne padnu, da se ne "povrijede", već da se istope u toplini učiteljicine ljubavi.

  Jedna kap učeničkog znanja, je more mog uspjeha.

  Put ćemo naći ili ga napraviti.

  Koliko god vrijeme i svakodnevni rad s malom djecom ostavilo traga na meni, uvijek ću naći snage za duboko udahnuti, toplo pogledati i još jednom strpljivo objasniti.

  I, odoše i oni „slavni“ peti razred! Nek im je sretno! Želim im puno uspjeha u daljem školovanju.Dolaze ONI, mali prvačići. Vrijednost je u djeci!             

                 „Veliki čovjek uvijek ostaje dijete“

    

  Ove školske godine ću predavati metodike svih predmeta u razrednoj nastavi, prvi razred.

  Kroz igru, druženje i učenje počinju naši prvi školski koraci.

  Tako polahko i sigurno koračaćemo učeći i savladavajući sve zadatke u odgoju i obrazovanju.

  Naučićemo da pišemo, čitamo, sabiramo i oduzimamo do 10, upoznamo osnovne pojmove o vremenu i prostoru, naučimo nove stihove da recitujemo i pjevamo, da ih ilistrujemo!

  Igra je najomiljenija djeci i zato će biti sastavno dio svakog predmeta, a ponajviše Tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Pratićemo vaš rast i razvoj i nastojati da pozitivno utičemo na vas, dragi moji učenici!

   

   

  Putokaze slijedite!

   

  Teškoće nema za vrijedne prvačiće!

   

  SRETNO!!

   

   

  I-2 razred:

  Rođena sam u Bihaću 1988. godine. Nakon završene osnovne škole, završila sam Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer Farmaceutski tehničar. Kroz srednju školu sam zavoljela hemiju i školovanje sam nastavila u tom smjeru.

  Diplomirala sam i magistrirala na Prirodno–matematičkom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za hemiju.

  U nastavi sam zaposlena šest godina, od toga pet godinu radim u Osnovnoj školi „Mehmed Handžić“. Nakon završenog školovanja na Prirodno- matematičkom fakultetu znala sam da je profesija nastavnika moj životni poziv. Predavanje hemije odnosilo se na učenike starijih razreda, ali radeći na različitim projektima u školi, imala sam priliku raditi sa učenicima iz razredne nastave.

  Kroz taj rad sam svatila da želim dodatno da se obrazujem i da svoj rad s djecom upotpunim radeći sa svim uzrastima osnovnoškolaca. Tokom prošle akademske godine uspješno sam završila master studij razredne nastave.

  Ne napuštajući predavanje hemije, kao moj primarni angažman u školi, od ove školske godine, pripala mi je čast da vodim prvi razred.

   

  Posao nastavnika je i težak, ponekad naporan, ali je najljepša profesija, koju čovjek mora iznimno voljeti da bi ju radio.

  Moja filozofija je da je nastava poput pozorišta - koliko je maštovita i zanimljiva vaša predstava, toliko pažnje privučete. Koliko pažnje privučete, toliko publika koja vas sluša upamti i razumije.

  Biti dobar nastavnik ne znači samo prenijeti znanje i vještine. Biti dobar nastavnik znači imati strpljenja i razumijevanja,  biti oslonac, prijatelj svojim učenicima. 

  Predmeti koje izučavamo u prvom razredu:


  Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost

  U prvom polugodištu prvog razreda s učenicima se radi na razvoju govora. Učenici tokom prvog polugodišta ovladaju glasovnom analizom riječi i pripreme se za pisanje štampanih slova. U drugom polugodištu učenici usvajaju štampana slova latinice (velika i mala), čitaju i  radi se na razumijevanju pročitanog u skladu sa individualnim razvojem učenika.

   

  Matematika

  Cilj nastave matematike u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na osnovu formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanju sadržaja kao što su uspoređivanje predmeta po osobinama i uzajamnom položaju (odnosu), mjerenje veličina, mjerne jedinice, prirodni brojevi do 10, relacije među njima, te operacije sabiranja i oduzimanja.        

   

  Moja okolina

  Upoznavanje živog i materijalnog svijeta kroz igru - istraživačkog, logičkog i praktičnog karaktera, kroz aktivnu komunikaciju i odnos prema sadržajima učenja u neposrednoj okolini. Podstiče se i razvija stvaralačka mašta i stvaralačko mišljenje. Učenici se upoznaju sa školom, godišnjim dobima, biljkama i životinjama, upoznaju se sa vrstama saobraćajnih sredstava, te osposobljavaju za sigurnost u saobraćaju. Učenici uče o kulturi komunikacije s odraslima i vršnjacima u socijalnom okruženju, razvijaju i njeguju kulturne, higijenske i radne navike.

   

  Muzička/glezbena kultura

  Cilj nastave predmeta Muzička/Glazbena kultura je buđenje interesa, ljubavi i razvoj pozitivnog odnosa prema muzici, otkrivanje i razvoj senzibiliteta i muzikalnosti, te dječijih kreativnih i estetskih sposobnosti.

  Kroz individualno, grupno i kolektivno muziciranje djeca  se osamostaljuju i socijaliziraju. Podstiče se, razvija i njeguje dječija kreativnost u muzici. Upoznavanjem karakterističnih narodnih pjesama razvija se  ljubav prema muzičkoj i kulturnoj baštini BiH i domovini. Kod djece se podstiče razvoj trajnih interesa i ljubav prema muzici kako bi ona postala njihova trajna potreba.

   

  Likovna kultura

  Na časovima likovne kulture kod učenika se  razvijaju sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, te kreativno, konkretno i apstraktno mišljenje i mašta. Radi se na orijentaciji u prostoru i predstavljanju prostornih odnosa. Učenici treba da  usvoje elementarne pojmove i savladaju osnovne vještine pri upotrebi materijala i sredstava. 

   

  Tjelesni i zdravstveni odgoj

  Briga o zdravlju djeteta osnovni je princip na kojem se zasnivaju sadržaji Tjelesnog i zdravstvenog odgoja u prvom razredu osnovne škole. Tom je principu sve podređeno. U ovom nastavnom predmetu dijete usvaja osnovna znanja o zdravlju, stiče navike i vještine, ali i uči kako da ih primijeni u životu. Dijete uči kako da postane fizički spremno, lično predano u dnevnoj fizičkoj aktivnosti. Zadatak nastave Tjelesne i zdravstvene kulture jeste promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija, svrsishodne i humane primjene psihomotoričkih sposobnosti, motoričkih znanja, vještina i navika.

   

  Informatika:

  Predmet Informatika treba omogućiti učenicima sticanje osnovne informatičke pismenosti, kao i omogućiti razvoj afiniteta za upotrebu informaciono-komunikacijskih tehnologija (ICT).

  Osnovna informatička pismenost je  dio opće pismenosti pojedinca u današnjem vremenu.
  Nastavni sadržaji iz područja ICT-a učenicima trebaju  omogućiti:
  - sticanje umijeća (vještina),
  - temeljna znanja,
  - razvijanje kreativnosti i originalnosti,
  - razvijanje sposobnosti praktičnog stvaranja za primjenu ICT-a (rješavanje problema).

   

   

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.