• Dobrodošli u II razred

 • Zovem se Lejla Vehabović - Vahida. Rođena sam u Zenici 1980. godine. Od 2002. godine živim i radim u Sarajevu. Završila sam Učiteljsku školu u Zenici, a potom diplomirala na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu gdje sam stekla zvanje Profesor razredne nastave.

  U osnovnoj školi „Mehmed Handžić“ radim od 2002. godine. Tokom svog rada sam prošla kroz mnoge edukacije i seminare, a najviše znanja sam ipak dobila dugogodišnjim direktnim radom u učionici.

   

  Izbor za buduće zanimanje za mene je bio vrlo lak jer je poučavanje oduvijek bila moja ljubav. Odrastanjem je ljubav prema poučavanju drugih samo jačala, a tako i moja ljubav prema djeci. Rad u školskoj učionici za mene predstavlja veliki izazov. To je stvarni svijet u kojem ima mnogo dešavanja, ali ipak lijepi trenuci nadjačavaju teške. Najveći uzor u radu mi je moja učiteljica, zahtjevna i stroga, a opet puna ljubavi i topline.
  U današnjem svijetu koji je prepun kritika, loših namjera, podvala i drugih teških trenutaka teško je ostati vjeran svojim idealima, ali pomisao na naše učenike koji u nama vide osobu koju će pamtiti cijeli život, daje nam snagu da idemo dalje. Oni su naša misija i blagoslov.

   

   

  „Najbolji učitelji ujedno su i najzahtjevniji učitelji: oni od učenika zahtijevaju razmišljanje.” (W. Glasser)
   

   Predmeti koje izučavamo u drugom razredu su: 


  Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost, u okviru kojeg  učenici usavšavaju tehniku čitanja i razumijevanja pročitanog književnog teksta, izdvajaju najbitnije elemente teksta, usvajaju pisana slova latinice, te usvajaju elementarna znanja iz jezika i medijske kulture. Zatim učimo prepričati priču u usmenoj i pisanoj formi (po nizu slika, jednoj slici, po detaljnim pitanjima ), napisati čestitku-poruku, sadržaj razglednice, kratko pismo-poruku. Čitamo i pismeno analiziramo prve lektire. 


  Matematika:

  Učenici usvajaju računske operacije sabiranje i oduzimanja brojeva u skupu brojeva do 20, upoznajemo se sa brojevima do 100 - učimo ih čitati, zapisati i upoređivati. Upoznajemo se sa novim geometrijskim pojmovima i proširujemo stečena znanja u oblasti mjera i mjerenja.

  Moja okolina

  U ovom razredu šire se znanja o školi i porodici /obitelji, mjestu življenja i njegovoj okolini, životu i radu ljudi. Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosni i Hercegovini, kao domovini i državi, te na znanje i razumijevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu međusobna povezanost i odnosi. Također se šire znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode, kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi, te izučavanju životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju.


  Muzička kultura:

  Učenici će se upoznati sa novim kompozicijama. Učit će slušati i pjevati različite pjesme, igrati dječije igre, izvoditi brojalice i svirati uz pomoc Orffovog instrumentarija. Neophodno je napomenuti da gradivo iz muzičke kulture u sebi ima elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlađivanje ostalih sadržaja u drugom razredu.


  Likovna kultura:

  Likovna kultura u II razredu podrazumijeva usvajanje novih i povezivanja do tada stečenih vizuelnih iskustava sa novim likovnim sadržajima i razumijevanju likovne umjetnosti.

  Učenici upoznaju i usvajaju nove pojmove za različita likovna područja, te savladavaju vještine za upotrebu različitih likovnih materijala i sredstava. 


  Tjelesni i zdravstveni odgoj: 

  Nastava je zasnovana na igri i prirodnim oblicima kretanja, sa sadržajima i pristupima koji zadovoljavaju dječiju potrebu za aktivnošću i stimuliraju dječiju želju za napretkom – podraženu aktivnom, interaktivnom i kreativnom dječijom prirodom.

  Učenici će razvijati svoje motoričke sposobnosti, osposobljavati se za samostalno vježbanje, razvijati pozitivnu sliku o sebi, te razvijati svijest o očuvanju i unaprjeđenju zdravlja.

 •  
 •  
 •