• Dobrodošli u II razred

 • Zovem se Mirela Lončarić. Rođena sam u Gračanici, a od 2004. godine živim u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju zavrsila sam u Gračanici, a zatim sam nastavila školovanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli - Odsjek za razrednu nastavu. Po završetku studija 2003. godine stekla sam zvanje Nastavnik razredne nastave. Prva iskustva u radu sa djecom stekla sam radeći u Osnovnoj školi “Hasan Kikić” u Gračanici. U Osnovnoj školi „El-Manar“ radim od 2004. godine kao učiteljica.
   
  U toku svog radnog iskustva u školi prošla sam različite vrste stručnih edukacija i seminara. Rad sa djecom me ispunjava, naročito u situacijama koje predstavljaju izazov za djecu a samim tim su izazov i za mene lično. U radu često govorim svojim učenicima da je znanje jedino bogatstvo koje im niko ne može uzeti a koje ih prati kud god da idu. Ako imaju jaku volju da uče naći će i način kako da nauče, jer sve je moguće postići samo ako su istrajini u onom sto rade, jer velika djela su nastala iz genijalnosti, a dovršena su marljivošću i upornošću. U radu sa djecom često i sama mnogo učim i trudim se uvijek biti im  podrška i oslonac. Svoj profesionalni angažman i rad sa djecom najjednostavnije mogla bih iskazati jednom izrekom i mudrošću: “Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati.”
   
  Trenutno nastavu izvodim u II razredu. Predmeti koje predajem su:

  Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
  - u okviru ovog predmeta učenici usvajaju pisana slova latinice, te usavšavaju tehniku čitanja i razumjevanja pročitanog književnog teksta. Usvajaju se elementarna znanja iz jezika, kulture izražavanja i medijske kulture. Čitamo i pišemo prve lektire.

  Matematika
  - u okviru ovog predmeta učenici usvajaju računske operacije sabiranje i oduzimanja brojeva u skupu brojeva do 20, upoznajemo se sa brojevima do 100- učimo ih čitati, zapisati i upoređivati. Upoznajemo se sa novim geometrijskim pojmovima i proširujemo stečena znanja u oblasti mjera i mjerenja.

  Moja okolina
  - u okviru ovog predmeta učenici usvajaju nova i proširuju stečena znanja o školi i porodici, mjestu življenja, životu, radu i zanimanjima ljudi, godišnjim dobima i vremenskim prilikama. Upoznavat ćemo prošlost kako bi stvorili bolju budućnost i bili ponosni građani svoje domovine Bosne i Hercegovine.

  Muzička kultura
  - iz ovog predmeta učenici će se upoznati sa novim kompozicijama. Učit će slušati i pjevati različite pjesme, igrati dječije igre, izvoditi brojalice i svirati uz pomoc Orffovog instrumentarija.

  Likovna kultura
  - iz oblasti ovog predmeta učenici će da upoznaju i usvajaju nove pojmove za različita likovna područja, te savladavaju vještine za upotrebu različitih likovnih materijala i sredstava.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  - iz oblasti ovog predmeta učenici će razvijati svoje motoričke sposobnosti, osposobljavati se za samostalno vježbanje, razvijati pozitivnu sliku o sebi, te razvijati svjest o očuvanju i unapređenju zdravlja.

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "El-Manar"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111