• Dobrodošli u II razred

 • Razred II-1:

  Moje ime je Adisa Mrkaljević, profesor sam razredne nastave. Diplomirala sam na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, odsjek Razredna nastava.U OŠ "Mehmed Handžić“ radim od 2004.god. Radeći ovaj plemeniti posao i prenoseći znanja svojim učenicima, svakodnevno i sama učim od njih.  Ove školske godine vodim drugi razred i predajem im sedam nastavnih  predmeta.  


  Predmeti koje izučavamo u drugom razredu su: 

   

  Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost:

  U okviru ovog predmeta  učenici usavršavaju tehniku čitanja i razumijevanja pročitanog književnog teksta, izdvajaju najbitnije elemente teksta, usvajaju pisana slova latinice, te elementarna znanja iz jezika i medijske kulture. Zatim učimo prepričati priču u usmenoj i pisanoj formi (po nizu slika, jednoj slici, po detaljnim pitanjima ), napisati čestitku-poruku, sadržaj razglednice, kratko pismo-poruku. Čitamo i pismeno analiziramo prve lektire. 


  Matematika:

  Učenici usvajaju računske operacije sabiranje i oduzimanja brojeva u skupu brojeva do 20, upoznajemo se sa brojevima do 100 - učimo ih čitati, zapisati i upoređivati. Upoznajemo se sa novim geometrijskim pojmovima i proširujemo stečena znanja u oblasti mjera i mjerenja.


  Moja okolina: 

  U ovom razredu šire se znanja o školi i porodici /obitelji, mjestu življenja i njegovoj okolini, životu i radu ljudi. Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosni i Hercegovini, kao domovini i državi, te na znanje i razumijevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu međusobna povezanost i odnosi. Također se šire znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode, kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi, te izučavanju životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju.


  Muzička kultura:

  Učenici će se upoznati sa novim kompozicijama. Učit će slušati i pjevati različite pjesme, igrati dječije igre, izvoditi brojalice i svirati uz pomoc Orffovog instrumentarija. Neophodno je napomenuti da gradivo iz muzičke kulture u sebi ima elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlađivanje ostalih sadržaja u drugom razredu. 


  Likovna kultura:

  Likovna kultura u II razredu podrazumijeva usvajanje novih i povezivanja do tada stečenih vizuelnih iskustava sa novim likovnim sadržajima i razumijevanju likovne umjetnosti.

  Učenici upoznaju i usvajaju nove pojmove za različita likovna područja, te savladavaju vještine za upotrebu različitih likovnih materijala i sredstava. 


  Tjelesni i zdravstveni odgoj: 

  Nastava je zasnovana na igri i prirodnim oblicima kretanja, sa sadržajima i pristupima koji zadovoljavaju dječiju potrebu za aktivnošću i stimuliraju dječiju želju za napretkom – podraženu aktivnom, interaktivnom i kreativnom dječijom prirodom.

  Učenici će razvijati svoje motoričke sposobnosti, osposobljavati se za samostalno vježbanje, razvijati pozitivnu sliku o sebi, te razvijati svijest o očuvanju i unaprjeđenju zdravlja.

   

  Razred II-2:


  Moje ime je Zijada Pločo. Rođena sam u Sarajevu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. U Sarajevu sam završila i Pedagošku akademiju, diplomirala u roku sa ocjenom 10 na temu "Obrazovno, odgojno i estetsko u pripovjetkama za djecu i o djeci, te stekla zvanje Profesor razredne nastave. Volontirala sam u brojnim osnovnim školama u Sarajevu, ali i u Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", na preporuku profesorice pedagogije i psihologije Pedagoške akademije Miroslave Topić. Sada sam učiteljica II-2 razreda u našoj školi i nadam se da će mi životno iskustvo, zajedno sa stečenim znanjem i praksom tokom školovanja, pomoći da što lakše , zanimljivije i zabavnije završimo i ovaj drugi razred.Trudit ćemo se da ove školske 
  godine budemo što bolji.

  "Ljudi sa jasnim ciljevima uspijevaju samo zato što znaju kuda idu."


  Predmeti koje učimo u drugom razredu školske 2018./2019. godine su:


  Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost: 

  U okviru kojeg učenici usavršavaju tehniku čitanja i razumijevanja pročitanog književnog teksta, izdvajaju najbitnije elemente teksta, usvajaju pisana slova latiničnog pisma, te usvajaju elementarna znanja iz jezika i medijske kulture. Zatim učimo prepričati priču u usmenoj i pisanoj formi (po nizu slika, jednoj slici, po detaljnim pitanjima), napisati čestitku-poruku, sadržaj razglednice, kratko pismo-poruku. Čitamo i pismeno analiziramo prve lektire.


  Matematika:

  Učenici usvajaju računske operacije, sabiranje i oduzimanje brojeva u skupu brojeva do 20, upoznajemo se sa brojevima do 100 - učimo ih čitati, zapisati i upoređivati. Upoznajemo se sa novim geometrijskim pojmovima i proširujemo stečena znanja u oblasti mjera i mjerenja.


  Moja okolina:

  U drugom razredu šire se znanja o školi i porodici/obitelji, mjestu življenja i njegovoj okolini, životu i radu ljudi. Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosni i Hercegovini, kao domovini i državi, te na znanje i razumijevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu međusobna povezanost i odnosi. Također, šire se znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode, kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi, te izučavanju životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju.


  Muzička kultura:

  Učenici će se upoznati sa novim kompozicijama. Učit će slušati i pjevati različite pjesme, igrati dječije igre, izvoditi brojalice i svirati uz pomoć Orffovog instrumentarija. Neophodno je napomenuti da gradivo iz muzičke kulture u sebi sadrži elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlađivanje ostalih sadržaja u drugom razredu.


  Likovna kultura:

  U drugom razredu, iz ovog predmeta, podrazumjeva se usvajanje novih i povezivanje do tada stečenih vizuelnih iskustava sa novim likovnim sadržajima i razumijevanje likovne umjetnosti. Učenici upoznaju i usvajaju nove pojmove za različita likovna područja, te savladavaju vještine za upotrebu različitih likovnih materijala i sredstava.


  Tjelesni i zdravstveni odgoj:

  Nastava je zasnovana na igri i prirodnim oblicima kretanja, sa sadržajima i pristupima koji zadovoljavaju dječiju potrebu za aktivnošću i stimuliraju dječiju želju za napretkom - podraženu aktivnom, interaktivnom i kreativnom dječijom prirodom. Učenici će razvijati svoje motoričke sposobnosti, osposobljavati se za samostalno vježbanje, razvijati pozitivnu sliku o sebi, te razvijati svijest o očuvanju i unaprijeđenju zdravlja.


  Informatika:

  U prvom razredu smo se upoznali sa računarom i njegovim osnovnim dijelovima, naučili smo crtati i pisati u odgovarajućim programima, a u drugom razredu ćemo se fokusirati na programe iz Microsoft-ovog Office paketa.


 •  
 •  
 •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.