• Dobrodošli u III razred

 • Razrednik - Elma Mujezinović, profesor razredne nastave

  Diplomirala na Pedagoškoj akademiji 2002.godine i stekla zvanje „profesor razredne nastave“. U osnovnoj školi „El Manar“ radim kao učiteljica od 2004. godine i ponosna sam na svoje učenike i njihove postignute uspjehe. Redovno pohađam stručne seminare i predavanja, na kojima u kontinuitetu nadograđujem svoje znanje i novitete primjenjujem u svom radu sa učenicima.
   
  U trećem razredu imamo šest predmeta:

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost:
  U trećem razredu nastavljamo razvijanje i usavršavanje tehnike čitanja (pravilnosti, brzine i izražajnosti). Usavršavamo pisanje pisanih slova latinice i pravilno povezivanje u strukture riječi i rečenica, uz primjenu pravopisnih i gramatičkih pravila. Učenici usvajaju štampana slova ćiriličnog pisma.

  Matematika
  Osposobljavanje učenika da samostalno rješavaju matematičke zadatke sa više računskih operacija i izvode logične zaključke. Učimo tablicu množenja i dijeljenja u skupu brojeva do 100.

  Moja okolina
  U trećem razredu nastavljamo dalji rad na uočavanju i opisivanju promjena u prirodi. Učenici koriste sopstvenu kreativnost i maštu za rješavanje problemskih zadataka. Razvijamo pozitivan stav o školi, prirodnim ljepotama naše domovine i očuvanju i zaštiti okoliša.

  Muzička kultura
  Učenici poznaju i razumiju osnovne muzičke pojmove (melodija, ritam, tempo, dinamika...). Razvijaju samopouzdanje u pjevanju i trajne interese i ljubav prema muzici. Primjenjivanje pravila u predviđenim muzičkim igarama i uklapanje u kolektivno muziciranje.

  Likovna kulutura
  Likovna kultura u trećem razredu podrazumijeva proširivanje već usvojenih i povezivanja do tada stečenih vizuelnih iskustava sa novim likovnim sadržajima i razumijevanju likovne umjetnosti. Dalji rad na pronalsku sopstvenih, originalnih, kreativnih rješenja u prikazivanju: prostora, scena i događaja, na osnovu doživljenih iskustava.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  U trećem razredu nastavljamo sa izvođenjem motoričkih vježbi za oblikovanje i pravilno držanje tijela. Razvijanje pozitivnih stavova, spremnosti na saradnju i pomoći drugima u grupnim igrama. Radi se na jačanju psihofizičkih sposobnosti.

  Moj stav o obrazovanju:
  „Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da biste promijenili svijet“.

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "El-Manar"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111