• Dobrodošli u III razred


 • Zovem se Lejla Vehabović - Vahida. Rođena sam u Zenici 1980. godine. Od 2002. godine živim i radim u Sarajevu. Završila sam Učiteljsku školu u Zenici, a potom diplomirala na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu gdje sam stekla zvanje Profesor razredne nastave.

  U osnovnoj školi „Mehmed Handžić“ radim od 2002. godine. Tokom svog rada sam prošla kroz mnoge edukacije i seminare, a najviše znanja sam ipak dobila dugogodišnjim direktnim radom u učionici.

  Izbor za buduće zanimanje za mene je bio vrlo lak jer je poučavanje oduvijek bila moja ljubav. Odrastanjem je ljubav prema poučavanju drugih samo jačala, a tako i moja ljubav prema djeci. Rad u školskoj učionici za mene predstavlja veliki izazov. To je stvarni svijet u kojem ima mnogo dešavanja, ali ipak lijepi trenuci nadjačavaju teške. Najveći uzor u radu mi je moja učiteljica, zahtjevna i stroga, a opet puna ljubavi i topline.

  U današnjem svijetu koji je prepun kritika, loših namjera, podvala i drugih teških trenutaka teško je ostati vjeran svojim idealima, ali pomisao na naše učenike koji u nama vide osobu koju će pamtiti cijeli život, daje nam snagu da idemo dalje. Oni su naša misija i blagoslov.

  „Najbolji učitelji ujedno su i najzahtjevniji učitelji: oni od učenika zahtijevaju razmišljanje.” (W. Glasser)

  Predmeti koje izučavamo u trećem razredu su: 

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

  U okviru ovog predmeta učenici usavršavaju pisanje pisanim slovima latinice, te usavšavaju tehniku čitanja (pravilnosti, brzine i izražajnosti) i razumijevanja pročitanog književnog teksta. Usvajaju se i proširuju znanja iz jezika, kulture izražavanja i medijske kulture. Učenici usvajaju štampana slova ćiriličnog pisma. Čitamo i pišemo lektire.

  Matematika

  U okviru ovog predmeta učenici usvajaju računske operacije sabiranje i oduzimanja brojeva u skupu brojeva do 100, upoznajemo se sa brojevima do 1000 - učimo ih čitati, zapisati i upoređivati. Upoznajemo se sa novim geometrijskim pojmovima i proširujemo stečena znanja u oblasti mjera i mjerenja. Učenike osposobljavamo da samostalno rješavaju matematičke zadatke sa više računskih operacija i izvode logične zaključke. Učimo tablicu množenja i dijeljenja u skupu brojeva do 100.

  Moja okolina

  U okviru ovog predmeta nastavljamo dalji rad na uočavanju godišnjih doba i opisivanju promjena u prirodi. Upoznajemo se sa prirodom i prirodnim procesima, orijentacijom u vremenu i prostoru. Upoznajemo se sa novim geografskim pojmovima i proširujemo svoja znanja iz oblasti higijene.  Razvijamo pozitivan stav o školi, prirodnim ljepotama naše domovine i očuvanju i zaštiti okoliša.

  Muzička kultura

  Iz ovog predmeta učenici će se upoznati sa novim kompozicijama. Učit će slušati i pjevati različite pjesme, igrati dječije igre, izvoditi brojalice i svirati uz pomoc Orffovog instrumentarija. Učenici će spoznati i razumijeti osnovne muzičke pojmove (melodija, ritam, tempo, dinamika). Razvijat će samopouzdanje u pjevanju i ljubav prema muzici. Primjenjivat će pravila u predviđenim muzičkim igarama i skladno će muzicirati u kolektivu (hor).

  Likovna kulutura

  Iz oblasti ovog predmeta učenici će da upoznaju i usvajaju nove pojmove za različita likovna područja, te savladavaju vještine za upotrebu različitih likovnih materijala i sredstava. Likovna kultura u trećem razredu podrazumijeva proširivanje već usvojenih i povezivanja do sada stečenih vizuelnih iskustava sa novim likovnim sadržajima u razumijevanju likovne umjetnosti. Učenici se usmeravaju na traženje sopstvenih, originalnih, kreativnih rješenja u prikazivanju: prostora, scene i događaja, na osnovu doživljenih iskustava.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj

  Iz oblasti ovog predmeta učenici će razvijati svoje motoričke sposobnosti, osposobljavati se za samostalno vježbanje, razvijati pozitivnu sliku o sebi, te razvijati svjest o očuvanju i unaprjeđenju zdravlja. Nastavljamo sa izvođenjem motoričkih vježbi za oblikovanje i pravilno držanje tijela. Radimo na razvijanju pozitivnih stavova, spremnosti na saradnju i pomoći drugima u grupnim igrama. Radi se i na jačanju psihofizičkih sposobnosti.

   

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.