• Dobrodošli u IV razred

 • ‘’Nemoj ići tamo gdje će te put voditi, idi tamo gdje nema puta i ostavi stazu iza sebe’’

                                                                                                                                                   R.W.Emerson

   

   

  Zovem se Zilić Semra. Rođena sam  18.10.1991.godine u Visokom gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu magistriram na  temu: ‘’Primjena kreativnih tehnika u nastavi kulture izražavanja učenika razredne nastave.’’ Tokom  cjelokupnog studiranja ostvarujem angažman u nevladinim organizacijama (SOS Dječiji centar Herman Gmainer, Narko- Ne, Udruženje prijatelja Valdorfske pedagogije, Schuler Helfen Leben, Networks) kroz različite oblike volontiranja i radom sa djecom svih uzrasta. Polažem stručni ispit nakon pripravničkog rada u svim oblicima kombinovanih odjeljenja u OŠ ‘’Stari Ilijaš’’. Vrijedno radno iskustvo stičem kroz ulogu asistenta u nastavi primjenjujući prilagođene tehnike rada sa učenicima sa posebnim potrebama ( cerebalna paraliza, autizam, disleksija, disgrafija, diskalkulija ).

  Zahvaljujući izboru pomoćnice ministra za obrazovanje, nauku i kulturu u Kantona Sarajevo, odlazim u Novu Kasabu na poziciju nastavnika razredne nastave u kombinovanom odjeljenju drugog i četvrtog razreda. Edukativni centar ''Nova Kasaba'' je velika škola života gdje je moguće da su radne kolege najbliži ukućani u odnosu koji ima mnogo tolerancije, profesionalizma, poštovanja i prijateljstva. Škola patriotizma u kojoj učenici svojim postojanjem žive ljubav prema domovini i maternjem jeziku

  .

  Uz veliku podršku i pomoć uprave i kolektiva JU OŠ ''Malta'' Sarajevo stičem vrijedne kompetencije i dodatne smjernice u odgojno - obrazovnom procesu.

  Bez obzira na fakultetsko obrazovanje pronalazim druge puteve usvajanja znanja, usavršavanja  i kompentencija. Učestvujem na brojnim seminarima, obukama, pilot programima, konferencijama i projektima vezanim za procese  obrazovanja. Posebno ističem učešće na seminaru pod nazivom ‘’Škola za 21 vijek’’u kojem su predstavljeni ciljevi savremenog obrazovanja koje teži razvoju  kreativnosti, kritičkog mišljenja i digitalne pismenosti.

  Učiteljica sam četvrtog razreda. Postoje dva poklona koja trebamo dati našim učenicima. Jedan su korijeni, a drugi krila. Vođena tom  spoznajom nešto ću napisati o predmetima koje predajem .

  Nastavni sadržaj iz  predmeta  Bosanski, hrvatski srpski jezik i književnost je podijeljen na nekoliko oblasti, a to su: književnost, jezik kultura izražavanja, medijska kultura. Svaka od njih čini unikatnu vrijednost kojom smo bogatiji za čitav svijet riječi, rečenica,pravila, poruka, motiva, ideja.

  ‘’Ukoliko se obraćaš čovjeku na jeziku koji razumije, to ide u njegovu glavu. Ukoliko mu se obraćaš na maternjem jeziku, to ide u njegovo srce’’ N.Mendela

  Nastava predmeta  Matematike je ispunjen geometrijskim sadržajima, čitanjem, zapisivanjem  brojeva, te njihovim relacijama, mjesnim i brojnim vrijednostima cifara i drugim osobinama.

  ‘’Dobra odluka se bazira na znanju – ne na brojkama.’’ Platon

  U nastavi predmeta Moja okolina učenici će proširiti svoje znanje o raznovrsnostima pojava I procesa u prirodi, živim bićima i njihovim osobinama,uzajamnim vezama, o čovjeku, kulturi življenja, prirodno geografskim obilježjima.

   ‘’Privikni se na ritam prirode, njena tajna je strpljenje.’’ R.W.Emerson

  Muzička kultura  je predmet u kojem će se pored realizacije  muzičkih igara, pjesama, kompozicija, usvojiti vrijedna znanja  iz teorije muzike.Jer, muzika daje dušu univerzumu, krila umu i mašti i život svemu.

  Likovna kultura- Učenike često podsjećam  da su sve boje lijepe i važne, da sve zajedno čine život ljepšim i zanimljivijim. Kada svoje znanje o bojama primjene u stvarnosti, tada  su tolerantniji, nemaju predrasuda prema drugačijem, a stanje svoje duše prihvate u svakoj nijansi.

   Tjelesni i zdravstveni odgoj- Sadržaj predmeta je ispunjen igrama sa primjenom biotičkih motoričkih znanja, vannastavnim aktivnostima, elementarnim igrama.

  ‘’Čovjek postaje najbliži sebi kada postigne onakvu ozbiljnost koju ima dijete dok se igra.’’                

                                                                                                                                                             Heraklit

  Odjeljensku zajednicu čine sadržaji koji se tiču pravila za fukcionisanje razreda, odnosa prema radu, te kulturi življenja.

  ‘’Vaša djeca nisu vasa djeca. Ona dolaze kroz vas, al ne od vas. I premda su sa vama, ne pripadaju vama. Možete im dati  svoju ljubav, ali ne i svoje misli. Jer oni imaju vlastite misli.’’

   

                                                                                                                                                   Kahlil Gibran


 •  
 •  
 •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.