• Dobrodošli u IV razred

 • Moje ime je Selma Hadžić, Bachelor  razredne nastave. Učiteljica sam IV razreda. Svoja znanja stečena kako u toku fakultetskog obrazovanja na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, tako i na raznim dodatnim edukacijama, svakodnevno prenosim učenicima. Kroz razne inovativne metode, pokuse, praktične radove,  nastojim učenicima olakšati usvajanje novih znanja.

  Moj cilj, uporedo sa prenošenjem znanja učenicima,  je buđenje u njima volje za rad, natjecateljskog duha,  prijateljske nastrojenosti, poštovanja i samopoštovanja, vjere da smo svi mi isti, a svi posebni.

  Predmeti i oblasti koje predajem učenicima IV razreda su:


  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost:

  ·      posebni sati čitanja

  ·        vježbe usmjerene na usavršavanje pisanja latiničnim pismom

  ·        usajanje pisanih slova ćirilice

  ·        gramatika, pravogovor i pravopis (imenice, glagoli, zamjenice, pridjevi, brojevi; subjekat, predikat, afrikati, pisanje naziva)

  ·     kultura usmenog i pismenog izražavanja  - ljepota izgovorenog i napisanog  (pričanje na osnovu datog početka teksta, slike i tematskih riječi).


  Matematika:

  ·        računske radnje sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje

  ·        geometrija

  ·        usavršavanje tablice množenja i dijeljenja

  ·        jednačine i nejednačine

  ·        jedinice mjere

       

       Moja okolina:

  ·        priroda

  ·        prirodne pojave i procesi

  ·        godišnja doba i  živi organizmi u vremenskim promjenama.

  ·        obilježja zavičaja – širi zavičaj

  ·        prirodno – geografske odlike

       

        Muzička kultura:

  ·        pjesmice

  ·        brojalice

  ·        muzičke igre

  ·        slušanje kompozicija

  ·        muzičko naslijeđe

  ·        dječji instrumentarij

  ·        notni sistem


  Likovna kultura:

  ·        likovni izražaj kroz godišnja doba

  ·        raspored linija, boja i oblika

  ·        ponavljanje i usvajanje tehnika crtanja


  Tjelesni i zdravstveni odgoj:

  ·        igre sa promjenom biotičkih i motoričkih znanja

  ·        elementarne igre

  ·        orijentacija i orijenting

  ·        ritmika i gimnastika

  ·        vanškolske aktivnosti

 •  
 •  
 •