• Dobrodošli u V razred

 •  

  Moje ime je Selma Hadžić, Bachelor razredne nastave. Učiteljica sam V razreda. Svoja znanja stečena kako u toku fakultetskog obrazovanja na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, tako i na raznim dodatnim edukacijama, svakodnevno prenosim učenicima. 

  Kroz razne inovativne metode, pokuse, praktične radove,  nastojim učenicima olakšati usvajanje novih znanja. 

  Moj cilj, uporedo sa prenošenjem znanja učenicima, je buđenje volje u njima za rad, buđenje natjecateljskog duha, prijateljske nastrojenosti, poštovanja i samopoštovanja, vjere da smo svi jednaki, a opet i da smo svi posebni.

  Predmeti i oblasti koje predajem učenicima petog razreda su:

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost:

  - čitanje,

  - pisanje,

  - interpretacija književnih tekstova,

  - gramatika, pravogovor, pravopis,

  - kultura izražavanja i

  - medijska kultura.


  Matematika:

  - brojevi prvog miliona,

  - sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu,

  - množenje i dijeljenje brojeva u prvom milionu,

  - geometrija i

  - brojni izrazi.


  Priroda:

  - životne zajednice,

  - biljke,

  - životinje,

  - ekologija i

  - svojstva tvari.


  Društvo:

  - moja domovina,

  - kulturno-historijske znamenitosti,

  - geografska obilježja Bosne i Hercegovine i

  - saobraćaj.


  Likovna kultura:

  - likovni izražaj kroz godišnja doba,

  - raspored linija, boja i oblika i

  - ponavljanje i usvajanje tehnika crtanja (tačka i linija, ploha, boja, masa i prostor, površina).


  Tjelesni i zdravstveni odgoj:

  - atletika,

  - gimnastika,

  - igre loptom,

  - dijagnostika,

  - ritmika i ples,

  - živjeti zdravo,

  - vanškolske aktivnosti i

  - vannastavne aktivnosti.


  Društvo, kultura, religija:

  - kultura religija,

  - moj grad,

  - organizacija i planiranje rada i odmora,

  - škola,

  - emocije i

  - ko sam ja.


 •  
 •  
 •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.