• Dobrodošli u VI razred

  • Zovem se Senad Saračević i profesor sam Sporta i tjelesnog odgoja. Rođen sam u Sarajevu 1985. godine. Osnovnu i srednju školu završio sam u Sarajevu, nakon čega upisujem Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Na završnoj godini studija počinjem se uključivati u rad sa djecom, koji u kontinuitetu traje i danas. Najprije su to bile aktivnosti u sportskim društvima (kao trener plivanja i skijanja). Godine 2009. završavam studije i stičem zvanje Bachelor sporta i tjelesnog odgoja. Prvo radno iskustvo kao profesor sporta i tjelesnog odgoja stekao sam u Osnovnoj školi ''Sokolje''.  Kroz brojne sportske i nastavne aktivnosti u radu sa djecom shvatam da je to veoma zahtjevan poziv, gdje su dječiji osmijeh, zadovoljstvo i uspjeh najbolja nagrada. Vođen željom za daljim učenjem i usavršavanjem, upisujem II ciklus studija na istom fakultetu. Magistarski rad sam odbranio u akademskoj 2016/2017. godini, te stičem zvanje Magistar sporta i tjelesnog odgoja.

    Moja radna iskustva u Osnovnoj školi ''Mehmed Handžić'' počinju prvobitno kao instruktor u zimskoj školi skijanja, zatim sam povremeno bio angažovan kao zamjena tadašnjem profesoru sporta i tjelesnog odgoja. Školske godine 2016/2017. dobio sam priliku učestvovati u realizaciji sportskih aktivnosti u okviru SEP (Sportsko edukativni program) programa. Početkom nove školske godine, 2017/2018, dobijam posao i postajem član nastavnog kadra Osnovne škole ''Mehmed Handžić'', gdje predajem predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj.

    Nakon uspješno izvedene prve generacije devetog razreda, pod nazivom škole "Mehmed Handžić", školske 2017/18. godine, ukazano mi je povjerenje da ponovno budem razrednik. Preuzimanjem prošlogodišnjeg petog, ovogodišnjeg šestog, na neki način je i velika obaveza koju sam dobio u amanet. Moj primarni cilj je da pravilnim pedagoškim pristupom, usmjerim učenike na odgojno-obrazovnom putu, kako bi se što lakše prilagodili na nove obaveze i drugačiji sistem učenja, nego što je to bio slučaju prethodnom razredu i da na taj način učenici steknu radne navike, neophodne u cilju postizanja najboljih rezultata. 

    Sa postavljenim ciljem uvijek se stigne do pozitivnog ishoda, iskren nijet i pravi put vode ka uspjehu!

  •  
  •  
  •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.