• Dobrodošli u VII razred

  • Razredni nastavnik: Mirza Selimović

    Mirza Selimović, rođen u Visokom 1988. godine. Svršenik Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu 2011. godine u zvanju Profesor islamske teologije – VSS. U Osnovnoj školi "Mehmed Handžić" zaposlenik je od 9. februara 2016. godine. Od 2011. godine radi u nastavi: profesor odgajatelj u Medresi 'Osman ef. Redžović", Visoko, i predavač na predmetu 'Akaid' u istoj; profesor islamske vjeronauke u MSŠ "Mehmedalija Mak Dizdar", Breza;  nastavnik islamske vjeronauke u Osnovnoj školi "Kiseljak 2", Lepenica.

    PREDMET ISLAMSKA VJERONAUKA

    Činjenica da u biti svake civilizacije stoji određena religija koja bitno određuje njen karakter, kulturu i način života dovoljno govori o potrebi njenog poznavanja i izučavanja u odgojno-obrazovnom sistemu svakog društva. U mom slučaju riječ je o izučavanju islama kao dominantnog svjetonazora Bošnjaka, na kojem je izgrađena svijest o svijetu i životu kao Božijem daru, u koje su utisnute Njegova neizmjerna ljubav i dobrota. Vjeronauka mladima može pomoći pružanjem kvalitetnih znanja i širokom ponudom općeljudskih vrijednosti, s ciljem razvijanja individualiteta u vlastitom identitetu, sposobnog da se kompetentno suoči i razvija vlastiti identitet u susretu s drugima u multikulturalnom kontekstu.

  •  
  •  
  •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.