• Dobrodošli u VIII razred

 • Razredni nastavnik: Aida Čaušević

   

  Zovem se Aida Čaušević. Rođena sam u Sarajevu 13.5.1981. godine, gdje i živim. Završila sam Treću gimnaziju i Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH i bhs jezik. 2005. godine sam diplomirala i stekla zvanje profesora bhs jezika i književnosti.
   
  U OŠ „Mehmed Handžić“ radim od 2007.godine. Udata sam, majka jedne djevojčice. 

  Volim djecu i svoj posao, posebno uživam u toku časova književnosti. Smatram da je svako dijete individua, te da – samim tim – svakome od njih treba pristupati na poseban način, sa puno razumijevanja, ali da pri tome trebamo biti pravedni i dosljedni u zahtjevima koje pred njih postavljamo. 

 •  
 •  
 •