• Dobrodošli u VIII razred

 • Zovem se Džemšid Hodžić. Rođen sam 1986. godine u Sjenici. 

  Srednju  muzičku školu sam završio u Sarajevu. Diplomirao sam 2012. godine na Nastavničkom fakultetu, Odsjek muzičke umjetnosti na  Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, gdje stičem zvanje Profesor teoretskih muzičkih predmeta. Timu Osnovne skole "Mehmed Handžić" se pridružujem u septembru 2017. godine. 

  Sretno sam oženjen suprugom Ernom.

  Poruka mojim učenicima: Ne čini drugima ono sto ne želiš da drugi čine tebi.

   

  Muzička kultura je jedan jako kreativan predmet koji je koncipiran na teoretskoj i praktičnoj nastavi. Cilj predmeta muzička kultura je da se stvori i educira muzički pismena publika koja će poznavati zakonitosti muzike kroz teoretska znanja, gajiti najljepše muzičke vrijednosti i upoznati vrijednu muzičku literaturu kroz  pisane, audio i video zapise iz svih muzičkih razdoblja, sa posebnim akcentom na tradicionalnoj muzici naroda Bosne i Hercegovine.

   

  IX RAZRED - U devetom razredu fokusirat ćemo se na slušanje muzike iz perioda baroka, renesanse, klasike i romantizma, dok ćemo jedan dio posvetiti  slušanju tradicionalne narodne muzike.

   

  VIII RAZRED - U osmom razredu učenici će biti fokusirani u najvećem dijelu nastavnog plana i programa na slušanje muzke iz perioda baroka i klasike, kao i na tracionalnu muziku naroda Bosne i Hercegovine.

   

  VII RAZRED - Učenici će se upoznati sa instrumentalnim djelima klasične muzike kao i njihovim kompozitorima.Također će se upoznati tradicionalnim plesovima i pjesmama naroda Bosne  i Hercegovine.

   

  VI RAZRED - Učenici će  kroz razne brojalice ponoviti i osvježiti znanja o notnim vrijednostima. Također će se upoznati sa oderđenim kompozicijama iz perioda klasike, kao i sa njihovim kompozitorima, a poseban akcenat će imati umjetnička muzika i kompozitori iz Bosne i Hercegovine.

   

  V RAZRED - Putem brojalica, dječijih pjesmica, kanona -  učenici će razvijati ljubav prema skupnom muziciranju i dobit će nova saznanja kroz teoriju muzike. 

 •  
 •  
 •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.