• Dobrodošli u IX razred

 • Razredni nastavnik: Jasna Ćosović

  Jasna (rođ. Avdić) Ćosović, rođena 22. juna 1976. god. u Stocu, Bosna i Hercegovina. 

  Osnovnu školu završila u Stocu. Sticajem okolnosti i ratnih dejstava u BiH, prvi razred srednje Opće gimnazije završava u Stocu. Svoje školovanje nastavlja u izbjeglištvu u Čapljini, a nakon toga u Makarskoj R Hrvatska u EXteritorijalnoj BH školi.
   
  Upisuje se na Filozofski fakultetu u Sarajevu, odsjek za pedagogiju, te ga uspješno završava u roku 2001. god. i stiče zvanja profesora pedagogije. 

  Nakon toga upisuje i postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu, Sarajevu pod nazivom: 

  „Individualizacija i inkluzija u obrazovanju” u saradnji sa Unversity of Joensuu Finland – Faculty of Education ( Department of special education) gdje je uspješno položila sve module. 

  U Osnovnoj školi „El-Manar“ na mjestu pedagoga škole počinje da radi u septembru, 2002. god. Stručni ispit polaže 2004. god. Na poziciji pedagoga ostaje šest godina. Školske 2008/2009 godine dobiva imenovanje na mjesto direktora Osnovne škole „El-Manar“, gdje je provela osam godina (dva mandata) i stekla bogato isustvo u oblasti obrazovanja. Kroz 15 godina radnog iskustva u obrazovanju, prisustvovala je mnogim edukacijama, seminarima, kursevima. Prisustvovala je većem broju seminara u okviru stručnog usavršavanja nastavnika, pedagoga i direktora. Dobitnik je mnogih diploma i zahvalnica za učešća, doprinos i postignute rezultate, u oblasti odgoja i obrazovanja, te kao aktivan učesnik u kulturnoj i javnoj djelatvnosti škole. Iskustvo stečeno u prosvjeti koristila je za realizaciju mnogobrojnih projekata. Bila je razredni starješina prvoj generaciji učenika koja je završila školu „El-Manar“ od njenog osnivanja, a svoje iskustvo prenosila je na kolege pripravnike kojima je bila mentor. 

  Udata, supruga RVI demobilisanog borca ARBiH, majka dvoje djece. Trenutno radi na mjestu pedagoga škole. Dodatni hobi, pohađanje kursa slikarstva. 

  „Za rad u školi, rad sa djecom, zvanje pedagoga i generalno pedagošku praksu opredijelila sam se još u osnovnoj školi. To je poziv koji me je uvijek posebno oduševljavao. Kroz svoje školovanje imala sam izuzetne uzore- nastavnike, koji su u osvarenju mojih profesionalnih ciljeva imali veliki uticaj.“ 

  “Razum može zamijeniti gotovo svaki stepen obrazovanja, ali obrazovanje ne može zamijeniti razum” 
  (Šopenhauer)
   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "El-Manar"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111