• Dobrodošli u IX razred

 •             Moje ime je Senad Kanlić. Rođen sam u Foči 26.9.1987. godine. Porijeklom sam iz Goražda, gdje sam proveo djetinjstvo i završio osnovnu školu. Potom odlazim u Sarajevo. Tu sam prvo upisao i završio Gazi Husrev-begovu medresu, a nakon toga studij arapskog jezika i književnosti na Filozofskom, stekavši zvanje bakalaureat/bachelor arapskog jezika i književnosti.

            U Osnovnoj školi „Mehmed Handžić“ radim od decembra 2018. godine kao nastavnik arapskog jezika. U svom radu nastojim učenicima ukazati na istinske vrijednosti, pravilnim odgojem usmjeriti njihovu izgradnju u zdrave i jake ličnosti, naučiti ih da je uspjeh rezultat prvenstveno tog pravilnog odgoja, zatim rada, truda i kreativnog promišljanja, pri tome uvijek naglašavajući da odgoj i obrazovanje idu zajedno i da obrazovanje vrijedi samo uz pravilan odgoj.   

  Ono što je zanimljivo kada je upitanju predmet koji predajem,  jeste to da u našoj školi, već u trećem i četvrtom razredu,  učenici uče ovaj jezik kroz sekciju arapskog jezika. U te dvije godine nastojimo učenicima približiti ovaj jezik, ukazati na njegove prednosti, te u samom obrazovnom smislu naučiti ih osnovama arapskog jezika, to jeste da pišu i čitaju.

  petom i šestom razredu učenici se susreću sa malo ozbiljnijim konstrukcijama kakve su: rečenica, genitivna i atributivna veza, glagoli i slično. Također, uz takve i slične fraze i rečenice, obično one kojima se svaki čovjek izražava i  susreće u različitim situacijama iz svoje svakodnevnice, nastojimo učenicima kroz neke informacije približiti i arapsku kulturu i civilizaciju, upoznati učenike sa tradicijom i načinom života u zemljama u kojima se govori taj jezik. Dobar prevodilac mora poznavati kulturu jezika kojim se služi i sa kojeg prevodi, tako da mi naše učenike i na taj način, kroz one osnovne informacije, pripremamo za dalja usavršavanja kroz srednju školu i, eventualno, fakultet. U sedmom razredu, neophodno je ponoviti, između ostalog,  osnovne fraze, glagole, lične i pokazne zamjenice, dual i plural imena, brojeve, pridjeve, te uvesti učenike u složenije tekstove koji se obrađuju u osmom i devetom razredu. Kroz konverzaciju ih nastojimo osloboditi treme i razviti kod njih samostalnost u govoru, te prigodnim tekstovima razviti ljubav i spremnost za učenje. Različitim jezičkim igrama trudimo se da učenje arapskog jezika bude i zabavno,  te da, uz sve navedeno, dođemo do cilja, a to je: osposobiti učenike za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života.

   

   


 •  
 •  
 •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.