• Dobrodošli u IX razred

  • Zovem se Senad Saračević i profesor sam Sporta i tjelesnog odgoja. Rođen sam u Sarajevu 1985. godine. Osnovnu i srednju školu završio sam u Sarajevu, nakon čega upisujem Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Na završnoj godini studija počinjem se uključivati u rad sa djecom, koji u kontinuitetu traje i danas. Najprije su to bile aktivnosti u sportskim društvima (kao trener plivanja i skijanja). Godine 2009. završavam studije i stičem zvanje Bachelor sporta i tjelesnog odgoja. Prvo radno iskustvo kao profesor sporta i tjelesnog odgoja stekao sam u Osnovnoj školi ''Sokolje''.  Kroz brojne sportske i nastavne aktivnosti u radu sa djecom shvatam da je to veoma zahtjevan poziv, gdje su dječiji osmijeh, zadovoljstvo i uspjeh najbolja nagrada. Vođen željom za daljim učenjem i usavršavanjem, upisujem II ciklus studija na istom fakultetu. Magistarski rad sam odbranio u akademskoj 2016/2017. godini, te stičem zvanje Magistar sporta i tjelesnog odgoja.

    Moja radna iskustva u Osnovnoj školi ''Mehmed Handžić'' počinju prvobitno kao instruktor u zimskoj školi skijanja, zatim sam povremeno bio angažovan kao zamjena tadašnjem profesoru sporta i tjelesnog odgoja. Školske godine 2016/2017. dobio sam priliku učestvovati u realizaciji sportskih aktivnosti u okviru SEP (Sportsko edukativni program) programa. Početkom nove školske godine, 2017/2018, dobijam posao i postajem član nastavnog kadra Osnovne škole ''Mehmed Handžić'', gdje predajem predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj.

    Početkom drugog polugodišta tekuće školske 2017/2018. godine, ukazana mi je čast da postanem razrednik završnog razreda naše škole i sve zadatke koje nosi uloga razrednika trudim se da obavim najbolje dajući sve od sebe, a sve u cilju da naši učenici budu sretni i zadovoljni.

  •  
  •  
  •