• Smart program

 •   


  U sklopu cjelodnevne nastave, OŠ “Mehmed Handžić” učenicima nudi obogaćene aktivnosti kao što su:

  1. Kurs samoodbrane - u sklopu kojeg nudimo časove džudoa 

  2. Muzička škola - gdje na časovima gitare i klavira učenici ostvaruju odlične rezultate 

  3. Art - u sklopu koje učenici rade slikarstvo, primijenjenu umjetnost te stare i nove zanate 

  4. Intenzivni kurs engleskog jezika - u sklopu kojeg učenici imaju časove sa native nastavnikom (nastavnik koji nije sa bosanskog govornog područja)

  5. Hifz - pod ovom aktivnošću, prvenstveno se misli na proces memorisanja Kur'ana ili nekog njegovog dijela. Hifz znači čuvanje, zaštita, pamćenje, memorisanje i očuvanje Kur'anskog teksta.

  Želja nam je da se naši đaci edukuju, nauče i memorišu što više kraćih kur'anskih sura iz posljednjeg džuza - dijela Kur'ana. Pri tome, istovremeno se osposobljavaju i za klanjanje namaza, što je svakako dužnost na koju (polahko) privikavamo naše učenike koji su svakim danom sve brojniji na podne i džuma-namazu, obavljajući iste u našem školskom mesdžidu, u džematu. Konceptualno, cilj aktivnosti hifza u našoj školi je sljedeći:

  upoznati učenike sa Kur'anskim pismom (SUFARA)

  upoznati učenike sa Kur'anskim tekstom (uloga i značaj)

  predočiti im korisne priče i kazivanja o poslanicima koji se spominju u Kur'anu

  koncept učenja i memorisanja koncipiran na sure iz posljednjeg dijela Kur'ana

  učenje i memorisanje manjih kur'anskih sura.

    

 •  
 •  
 •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.