• Tehnologija

 • OŠ „Mehmed Handžić“ prepoznaje da je tehnologija jako bitan dio života naših učenika kao i njihovih karijera sutra. S toga, naša škola omogućava interaktivno učenje uz podršku savremenih informacionih tehnologija.
  •  
  • 1. Wireless mreža je dostupna u svim kabinetima.
  •  
  • 2. Svi kabineti su opremljeni sa novim, savremenim računarima.
  •  
  • 3. Kabinet informatike posjeduje 30 računara.
  •  
  • 4. Škola je opremljena sa 5 smart tabli, što omogućava interaktivnu razmjenu znanja.
  •  
  • 5. Virtuelni dnevnik je u upotrebi još od 2005. godine.
 •  
 •  
 •