• Pristup obrazovanju

 • NAŠ PRISTUP

  •  
  • - Među najboljim školama u Kantonu Sarajevo (Izvještaj o uspjehu u učenju i vladanju: MONKS)
  •  
  • - Cjelodnevna nastava
  •  
  • - Časovi učenja (izrada domaće zadaće u školi sa mentorstvom nastavnika)
  •  
  • - Učenje tri strana jezika (engleski, arapski i njemački jezik)
  •  
  • - SMART program (sportske aktivnosti, muzička škola, ART program)
  •  
  • - Časovi konverzacije sa native nastavnikom (nastavnik koji nije sa bosanskog govornog područja)
  •  
  • - Pratimo Plan i program Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS
  •  
  • - Interaktivno učenje  Naš pristup učenicima:

  •  
  • - Individualan rad
  •  
  • - Učimo u odjeljenjima sa manjim brojem učenika
  •  
  • - Kvalitetna interakcija između učenika i nastavnika
  •  
  • - Fokus na aktivnom učešću učenika u nastavnom procesu
  •  
  • - Učimo kroz grupni rad i mentorski pristup, tematske radionice, projektnu nastavu  VAŽNO NAM JE:

  Da podstičemo individualnost i identitet svakog učenika kroz viziju i moto naših učenika:

  „Mi smo odgovorni, puni poštovanja i uvijek dajemo najbolje od sebe.“

  a to postižemo kroz naš jedinstveni koncept identificiranja i nagrađivanja pozitivnih primjera ponašanja učenika „4P Program“
 •  
 •  
 •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.