• Nastava

  • Redovna nastava je cjelodnevna  i odvija se od 8:30 do 15:00 sati, sa pauzom za ručak i odmor u periodu od 11:45 do 12:30. U tom periodu realizuju se časovi po Nastavnom planu i programu, dodatni časovi učenja i časovi engleskog jezika po Cambridge programu.

  •  
  •  
  •