• „Mi smo odgovorni, puni poštovanja i uvijek dajemo najbolje od sebe.“

  • Pored obrazovanja u našoj školi je jako važan i odgojni segment. Stoga smo razvili poseban 4P sistem nagrađivanja učenika, kojim Prepoznajemo Pozitivne Primjere Ponašanja i motivišemo sve njih da svakim danom budu sve bolji.


    S druge strane, kako bi rad sa učenicima sa poteškoćama u ponašanju bio što efektniji, Škola je razvila Protokol o nedozvoljenim oblicima ponašanja. Pomoću njega se prepoznaju nedozvoljeni oblici ponašanja i precizirani su načini sankcionisanja, čime se prekršaji svih učenika tretiraju na fer i jednoobrazan način.

  •  
  •  
  •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.