• „Mi smo odgovorni, puni poštovanja i uvijek dajemo najbolje od sebe.“

  • Pored obrazovanja u našoj školi je jako važan i odgojni segment. Stoga smo razvili poseban 4P sistem nagrađivanja učenika, kojim Prepoznajemo Pozitivne Primjere Ponašanja i motivišemo sve njih da svakim danom budu sve bolji.


    S druge strane, kako bi rad sa učenicima sa poteškoćama u ponašanju bio što efektniji, Škola je razvila Protokol o nedozvoljenim oblicima ponašanja. Pomoću njega se prepoznaju nedozvoljeni oblici ponašanja i precizirani su načini sankcionisanja, čime se prekršaji svih učenika tretiraju na fer i jednoobrazan način.

  •  
  •  
  •