• Protokol o nedozvoljenim oblicima ponašanja


    • Kako bi rad sa učenicima sa poteškoćama u ponašanju bio što efektniji, Škola je razvila Protokol o nedozvoljenim oblicima ponašanja. Pomoću njega se prepoznaju nedozvoljeni oblici ponašanja i precizirani su načini sankcionisanja, kako bi prekršaji svih učenika bili tretirani na fer i jednoobrazan način.


    Tabelarni opis nedozvoljenih oblika ponašanja
    i mjere sankcionisanja


  •  
  •  
  •  
Osnovna ?kola "El-Manar"
Hamze ?elenke br. 1. Lu?ani, Ilid?a-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.