• Konkursi

  • Za školsku 2017/18. godinu OŠ “Mehmed Handžić” trenutno nema raspisan konkurs. 

    Posjetite nas opet. 

  •  
  •  
  •  
Osnovna škola "El-Manar"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111